Novinky

Oddielové Vianoce

Naše Vianoce v klubovni sa nám páčili už len preto, že sme ich mali ako predprípravu k našim rodinným. Nechýbal stromček, ktorý sme ozdobili a kapustnica, ktorú sme zohrievali po skautsky na variči. Všetci spoločne sme bilancovali naše aktivity počas roka a rozdali sme si aj vianočné darčeky. Každý z nás mal schovaný darček v […]

Posted in Skautský oddiel | Komentáre vypnuté na Oddielové Vianoce

Prenášanie betlehemského svetla cez Devínsku kobylu

Jednu z našich výprav do prírody sme sa rozhodli spojiť s prenášaním betlehemského svetla z mestskej časti Karlova Ves cez Devínsku kobylu až k nám do Devína. Bola to nočná výprava dlhá cca 13 km, ale plná dobrodružstva. V lese nás počas našej výpravy vystrašili dvaja chlapíci, ktorí nám povedali, že videli v lese diviakov. […]

Posted in Skautský oddiel | Komentáre vypnuté na Prenášanie betlehemského svetla cez Devínsku kobylu

Maľovanie klubovne

Klubovňa, ktorú máme v prenájme od mestskej časti Devín, bola vo veľmi nevyhovujúcom stave a chýbalo v nej akékoľvek materiálne vybavenie. Preto sme požiadali o grant Hlavné mesto Bratislava, ktoré nám našu žiados?ť schválilo. V novembri min. roka sme preto mohli začať? s obnovením a zariaďovaním klubovne. Vďaka získanému grantu sa nám podarilo klubovňu v […]

Posted in Skautský oddiel | Komentáre vypnuté na Maľovanie klubovne