Naši partneri

Naši partneri, sponzori a darcovia

Keďže je naša organizácia neziskovým subjektom, naplnenie našich základných cieľov je z veľkej časti závislé na ochote jednotlivcov, firiem aj štátnych inštitúcií podporiť našu prácu. Bez finančnej či materiálnej pomoci nie sme schopní veľa krát zabezpečiť naše činnosti a rozvíjať naše aktivity.

Preto sme vďační za každú pomoc a podporu zo strany jednotlivcov, firiem a spoločností, i štátnych a verejných inštitúcií.

Ak sa rozhodnete podporiť naše aktivity, môžete tak urobiť:

 • formou finančnej podpory
 • formou nefinančnej podpory
 • vecným darom
 • akoukoľvek službou alebo činnosťou
 • dobrovoľníckou činnosťou
 • 2% z dani z príjmov

Všetci naši partneri, sponzori či darcovia môžu svojim príspevkom získať:

 • odpočet daru z daňového priznania
 • propagáciu spoločnosti na web stránke našej organizácie
 • prezentovanie mena spoločnosti na akciách realizovaných našou organizáciou
 • prezentovanie mena spoločnosti v médiách, s ktorými budeme spolupracovať
 • zvýhodnenú alebo bezplatnú účasť Vašich detí alebo detí Vašich zamestnancov na akciách  realizovaných našou organizáciou
 • dobrý pocit

Ak máte nápad na inú formu spolupráce s našou organizáciou, radi ho privítame. Stačí nás kontaktovať a my sa s Vami určite radi dohodneme a uvítame každú možnosť spolupráce.

 Ďakujeme 🙂

dakujeme

 

Ďakujeme Hlavnému mestu Bratislava za podporu projektu „Chce to zmenu – Zaži stanový tábor“ (Letné stanová tábory 2023)

Ďakujeme Hlavnému mestu Bratislava za podporu projektu „V prírode nám je dobre“ (Letné stanové tábory 2022)

Ďakujeme Hlavnému mestu Bratislava za podporu projektu „V prírode ako doma“ (Letné stanové tábory 2019)

Ďakujeme Hlavnému mestu Bratislava za podporu projektu „Nebojme sa prírody“ (Letné stanové tábory 2018)

Ďakujeme Hlavnému mestu Bratislava za podporu projektu „Príroda je najlepšie ihrisko“

Ďakujeme Hlavnému mestu Bratislava za podporu projektu „Aby voľný čas nebol nuda“

Ďakujeme Hlavnému mestu Bratislava za podporu projektu „… pretože deti, ktoré sa nenudia nehnevajú!“

Ďakujeme Hlavnému mestu Bratislava za podporu projektu „Čím viac sme vonku, tým menej sme on-line“

Ďakujeme Nadácii Orange za podporu projektu „Voda nám, my vode“

Ďakujeme Hlavnému mestu Bratislava za podporu projektu „… pretože deti, ktoré sa nenudia, nehnevajú! II.“

Ďakujeme pani Zuzke R. za podporu nášho DC v Devíne

Ďakujeme fondu SeVilLida p. RNDr. Ľudmily Sedlárovej za podporu našich letných stanových táborov