Kontakt

Detská a mládežnícka organizácia TAHAMATAM

Nájdete nás na adrese:
Pribišova 23
841 05 Bratislava
Slovensko
IČO: 30854946

 

Kontaktná osoba: Marek Svätený
e-mail: info@tahamatam.sk
Telefón: +421 903 414 124

 

Bankové spojenie:

Tatra Banka, a. s.
Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Číslo účtu: 2623078065/1100
IBAN kód: SK77 1100 0000 0026 2307 8065
SWIFT kód: TATRSKBX

Partneri:

Mesto Bratislava
Nadácia Orange
Benefit plus
Ďakujeme