Prenášanie betlehemského svetla cez Devínsku kobylu

Prenášanie betlehemského svetla cez Devínsku kobyluJednu z našich výprav do prírody sme sa rozhodli spojiť s prenášaním betlehemského svetla z mestskej časti Karlova Ves cez Devínsku kobylu až k nám do Devína.

Bola to nočná výprava dlhá cca 13 km, ale plná dobrodružstva. V lese nás počas našej výpravy vystrašili dvaja chlapíci, ktorí nám povedali, že videli v lese diviakov. Ešte že sme mali so sebou píš?ťalku a diviaky sme mohli odohnať. Aj keď jeden z vedúcich výpravy uvidel 4 páry očí asi 200 metrov od nás, ale nikomu radšej nič nepovedal, aby sme sa všetci nerozutekali. Aj tak sme boli už dosť? vystrašení. Na výprave nám počas prenášania lesom svetlo v lese však zhaslo, preto sa nám ho nepodarilo udržiavať? celú noc doma, ako sme plánovali. Pre všetkých to bola však veľká výzva do ďalšieho roka…