Oddielové Vianoce

Naše Vianoce v klubovni sa nám páčili už len preto, že sme ich mali ako predprípravu k našim rodinným. Nechýbal stromček, ktorý sme ozdobili a kapustnica, ktorú sme zohrievali po skautsky na variči. Všetci spoločne sme bilancovali naše aktivity počas roka a rozdali sme si aj vianočné darčeky. Každý z nás mal schovaný darček v klubovni. Všetci dostali ako bonus knižôčku Nováčikovská skúška, aby z nás raz vyrástli poriadni skauti a skautky!

Oddielové Vianoce

Read More

Prenášanie betlehemského svetla cez Devínsku kobylu

Prenášanie betlehemského svetla cez Devínsku kobyluJednu z našich výprav do prírody sme sa rozhodli spojiť s prenášaním betlehemského svetla z mestskej časti Karlova Ves cez Devínsku kobylu až k nám do Devína.

Bola to nočná výprava dlhá cca 13 km, ale plná dobrodružstva. V lese nás počas našej výpravy vystrašili dvaja chlapíci, ktorí nám povedali, že videli v lese diviakov. Ešte že sme mali so sebou píš?ťalku a diviaky sme mohli odohnať. Aj keď jeden z vedúcich výpravy uvidel 4 páry očí asi 200 metrov od nás, ale nikomu radšej nič nepovedal, aby sme sa všetci nerozutekali. Aj tak sme boli už dosť? vystrašení. Na výprave nám počas prenášania lesom svetlo v lese však zhaslo, preto sa nám ho nepodarilo udržiavať? celú noc doma, ako sme plánovali. Pre všetkých to bola však veľká výzva do ďalšieho roka…

Read More

Maľovanie klubovneMaľovanie klubovneKlubovňa, ktorú máme v prenájme od mestskej časti Devín, bola vo veľmi nevyhovujúcom stave a chýbalo v nej akékoľvek materiálne vybavenie.

Preto sme požiadali o grant Hlavné mesto Bratislava, ktoré nám našu žiados?ť schválilo. V novembri min. roka sme preto mohli začať? s obnovením a zariaďovaním klubovne. Vďaka získanému grantu sa nám podarilo klubovňu v prvom rade vymaľova?ť. V jedno sobotné novembrové popoludnie sme zorganizovali brigádu a všetci spoločne sme steny klubovne vymaľovali. Bola to poriadna makačka, ale popri práci sme sa aj dobre zabavili a zažili kopec srandy.

Vďaka získanému grantu sa nám tiež podarilo zakúpiť základné zariadenie ako stoličky, ktoré sme si spoločne zmontovali a sami namaľovali, zakúpili sme tiež koberec na hranie a aktivity v sede, police na uloženie vecí a hier, a tiež sme mohli zakúpiť aj rôzne spoločenské hry a športové potreby pre náš krúžok a naše aktivity.

Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné chvíle, ktoré v našej klubovni spolu prežijeme…

Read More