Maľovanie klubovneMaľovanie klubovneKlubovňa, ktorú máme v prenájme od mestskej časti Devín, bola vo veľmi nevyhovujúcom stave a chýbalo v nej akékoľvek materiálne vybavenie.

Preto sme požiadali o grant Hlavné mesto Bratislava, ktoré nám našu žiados?ť schválilo. V novembri min. roka sme preto mohli začať? s obnovením a zariaďovaním klubovne. Vďaka získanému grantu sa nám podarilo klubovňu v prvom rade vymaľova?ť. V jedno sobotné novembrové popoludnie sme zorganizovali brigádu a všetci spoločne sme steny klubovne vymaľovali. Bola to poriadna makačka, ale popri práci sme sa aj dobre zabavili a zažili kopec srandy.

Vďaka získanému grantu sa nám tiež podarilo zakúpiť základné zariadenie ako stoličky, ktoré sme si spoločne zmontovali a sami namaľovali, zakúpili sme tiež koberec na hranie a aktivity v sede, police na uloženie vecí a hier, a tiež sme mohli zakúpiť aj rôzne spoločenské hry a športové potreby pre náš krúžok a naše aktivity.

Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné chvíle, ktoré v našej klubovni spolu prežijeme…