História TAHAMATAM

História TAHAMATAM

Naša detská a mládežnícka organizácia TAHAMATAM (DAMOT) vznikla v roku 2003 ako občianske združenie zamerané predovšetkým na organizovanie letných táborov pre deti a mládež (od 8 do 21 rokov) v neobvyklom prírodnom prostredí.

Sme skupinka mladých ľudí, vedúcich, ktorí sami „vyrástli“ v rôznych voľno-časových organizáciách, kde sme získali bohaté skúsenosti s prácou s deťmi a mládežou a s organizáciou táborov. Naše skúsenosti a nadšenie pre voľno-časové aktivity detí a mládeže tak prerástli v myšlienku pokračovať v tejto aktivite. Svoje bohaté skúsenosti a pretrvávajúce nadšenie sme tak zúročili a začali sme s organizovaním detských letných táborov.

Začínali sme stanovými tábormi, so zameraním na fungovanie a prežitie v prírode a aktivity a činnosti vedúce k environmentálnej výchove a ochrane životného prostredia. Po niekoľkých rokoch úspešného organizovania stanových táborov sa naša činnosť rozšírila aj o chatové tábory, putovné a denné tábory, ktoré sa niesli v podobnom duchu.

Okrem organizovania letných táborov sa venujeme aj ďalším aktivitám a vytvárame vlastné projekty zamerané na ochranu životného prostredia a na zlepšenie podmienok voľno-časových aktivít detí a mládeže. Od roku 2014 vedieme v MČ Devín voľno-časové krúžky pre deti a mládež, so zameraním na skautský, turistický a kreatívny krúžok. Deťom tak ponúkame možnosti na zmysluplné využitie ich voľného času.