Chránime prírodu

Chránime prírodu

Ochrana prírody a životného prostredia je jedným z cieľov našej DAMOT.  Aj preto sme sa zamerali na realizáciu táborov v prírodnom prostredí. Naše tábory sú primárne zamerané na alternatívne spôsoby prežitia v prírode, na pobyt na čerstvom vzduchu, poznávanie prírody a ochranu a lásku k zvieratám.

Zábavnou a hravou formou sa deťom a mládeži snažíme ukázať život v prírode a tým rozvíjať v nich pozitívny vzťah k životnému prostrediu. Našou úlohou je ukázať deťom, čo pre nás príroda znamená, čo sa v nej skrýva a čím jej môžeme pomôcť, či naopak čím jej môžeme uškodiť. Našim cieľom je deti naučiť mať kladný vzťah k prírode a k životnému prostrediu.

Chránime prírodu