O projekte

Čistíme rieky „Voda nám, my vode“

O projekte

Voda je pre našu spoločnosť a zdravie nevyhnutná. Čisté rieky, jazerá a pobrežné vody sú dôležité pre všetky oblasti nášho života, ako napr. trávenie voľného času, relaxáciu, vychádzky, či turistiku.

Našej detskej a mládežníckej organizácii TAHAMATAM nie je jedno, čo sa deje okolo nás, kde a v akom prostredí žijeme a vychovávame svoje deti. Rozhodli sme sa preto konať a pomôcť ekológii ako takej a vyčistiť rieky na Slovensku. Naším hlavným cieľom je vyčistiť čo najviac riek a brehov riek a potokov od nánosov, naplavených odpadkov či prírodných materiálov.

Pre spoluprácu sme sa rozhodli osloviť základné školy a obce (v rámci Západného Slovenska). Radi by sme aktívne zapojili žiakov škôl do čistenia brehov riek v ich obciach a tak vytvárali v nich pozitívny vzťah k prostrediu, v ktorom žijú a k ochrane životného prostredia. Projekt je dlhodobého charakteru na niekoľko rokov.

Naša detská a mládežnícka organizácia TAHAMATAM by sa aj takto chcela svojou troškou podieľať na skrášlení prostredia, v ktorom žijeme.

Už teraz sa tešíme na spoluprácu ľudí, ktorým nie je stav našich riek ľahostajný…

no images were found