Športový krúžok

V ZDRAVOM TELE ZDRAVÝ DUCH – Športový krúžok

Krúžok je vhodný pre deti, ktoré rady športujú, behajú, šplhajú, bicyklujú, hrajú futbal, volejbal… jednoducho potrebujú byť neustále v pohybe a využiť všetku svoju nadbytočnú energiu.)

Cieľom krúžku je viesť detí k športu a pohybu, rozvíjať motorické zručnosti, obratnosť, rýchlosť, efektívne využívanie voľného času.

Stretávať sa budeme pravidelne 1x za týždeň popoludní v telocvični v ZŠ v Devíne, v prípade priaznivého počasia aj na školskom ihrisku a vonku v prírode.

Na deti čaká:Športový krúžok

 • hry zamerané na všestranný športový rozvoj:
  • – pohybové hry a súťaže
  • – loptové hry (futbal, florbal, rugby, volejbal)
  • – cyklistika, turistika
 • hry a športy, ktoré nie sú bežne dostupné:
  • – frisbee, ringo, lakros
  • – streľba z luku
  • – lanová dráha
  • – bowling
 • zimná a letná olympiáda