Ľudia

Ľudia v TAHAMATAM

Marek „Sväťo“ Svätený

Marek SvätenýPráca s deťmi ma vždy veľmi bavila, lebo ma stále posúvala dopredu. Keď som mal 12 rokov stal som sa skautom 13.oddielu a o päť rokov neskôr som mal vlastný oddiel. Ako vodca 30.oddielu Kajmanov som viedol tento oddiel s veľkým odhodlaním desať  rokov a snažil som sa dať do toho úplne všetko. Tam som nabral nové skúsenosti a prax s deťmi. Prežil som tam najkrajšie roky svojho života.

Láska k prírode a práca s deťmi ma však spútala a ukázala novú cestu. Cestu novým dobrodružstvom, cestu k novým výzvam. A preto som založil spolu s Lišiakom združenie TAHAMATAM. Začiatok bol veľmi ťažký ale zároveň krásny. V súčasnosti v združení organizujem stanové tábory, som hlavným vedúcim na tábore, som vedúcim turistického krúžku a celkovo dohliadam na fungovanie a plynulý chod celej organizácie.

info@tahamatam.sk

 

Andrej „Lišiak“ Svetko

Andrej SvetkoVyštudoval som učiteľstvo na fakulte telesnej výchovy a športu. Do začiatku štúdia na vysokej škole som navštevoval Slovenský skauting. Najviac ma očarilo táborenie vo voľnej prírode a tak som sa so Sväťom rozhodol založiť združenie, ktorého základným pilierom budú letné tábory.  Odvtedy prešlo už 10 rokov a ja ešte stále s účastníkmi každým rokom prežívam rovnakú vlnu dobrodružstva, súťaživosti, nadšenia z prírody ako kedysi.

Každým rokom spolu s ostatnými nadšencami staviam tábororganizujem letné stanové tábory, kde som hlavným vedúcim. Okrem toho sa tiež angažujem ako herec divadla Rarášok aj ako herec  a technická  podpora divadla Zrakáč (divadla slabozrakých a  nevidiacich), s ktorým spolupracujeme. V súčasnosti pracujem ako pedagóg na súkromnej škole.
tahamatam@hotmail.com

 

 

Františka „Fany“ Rohaľová

Ja som jeden z najmladších členov TAHAMATAM, pretože v organizácií pôsobím iba od roku 2012. Aj keď som najmladším členom nášho tímu, mám však bohaté skúsenosti s prácou s deťmi a mládežou a rovnako s organizáciou táborov.

Podobne ako ďalší „tahamaťaci“, som aj ja viac ako 10 rokov dobrovoľne pracovala ako animátorka v jednej detskej a mládežníckej organizácií. A keďže som túto svoju „prácu“ mala rada, rozhodla som sa v nej pokračovať.

Pre všetky činnosti a aktivity TAHAMATAM sa snažím zabezpečovať finančné či materiálne prostriedky a to prostredníctvom písania projektov či rôznych grantov, okrem toho tiež vediem krúžok malých kreatívcov a som zodpovedná za chod MC v Devíne 🙂

frantiska.rohalova@tahamatam.sk

 

 

Gabika a Čičo

 

Do TAHAMATAM som sa dostala náhodne. Pred 3rokmi ma oslovil kamarát, že im chýba zdravotná sestra do tábora. Bez váhania som túto ponuku prijala,  nakoľko veľmi rada spoznávam nové miesta, výlety do prírody a hlavne som za každú srandu. Rada pracujem s deťmi a bola to pre mňa nová výzva na ďalšie dobrodružstvá. Na letných táboroch Tahamatam som hlavnou vedúcou na turnuse Robinsona.

V súkromí pracujem ako zdravotná sestra a doma mám dve dospelé deti. Všetky deti beriem ako moje vlastné a pre to sa mi aj ťažko s nimi lúči ale viem, že sa za rok stretneme zas.

Moje motto: Nehľaď do minulosti, neplánuj ďalekú budúcnosť, využi prítomný okamih, ktorý Ti je daný ako obrovská milosť.

 

 

 

 

 

Henrich ČuchranHeno

 
Jedného dňa sa mi, v tej dobe ešte na základnej škole, dostal do rúk letáčik s ponukou táborov TAHAMATAM. Doma som pozrel stránku, vybral tábor a moja mama ma naň prihlásila.
Keď som sa vrátil z môjho prvého stanového tábora, na ktorom mi robil vedúceho Lišiak, vedel som, že to bol najlepší tábor, aký som kedy zažil a určite som chcel ísť aj o rok. Išiel som. Chodil som rok čo rok, niekedy aj dva krát za rok a miloval som to stále viac a viac. Raz mi na tábore robili vedúcich Gabika s Čičom a od tej doby sme boli neskutočný kamaráti a chodil som na tábory len s nimi. Posledné roky chodím robiť vedúceho s nimi, no určite plánujem byť hlavný vedúci na svojom turnuse.
 
S prácou s deťmi som nemal skoro žiadne skúsenosti, no časom som si to úplne prisvojil. Na táboroch čerpám skúsenosti zo skautingu, na ktorý som v minulosti chodieval a mojích outdorových aktivít ako napríklad horolezectvo, turistika, survival. V súčastnosti študujem strojárstvo a robím inštruktora v lanovom parku v Žiline odkiaľ aj pochádzam…. TEŠÍM SA NA STRETNUTIE S VAMI !!!

 

Bernard Brisuda

 

Ako dobrovoľník som dlhé roky pracoval s deťmi v eRku – hnutí kresťanských spoločenstiev detí. Od roku 2013 organizujem letnú mládežnícku miniligu pre mladých futbalistov na originálnom drnovom ihrisku. Neplánoval som sa vybrať profesionálnou pedagogickou dráhou, avšak už od konca VŠ sa pohybujem v prostredí základných škôl. Väčšinou ako vychovávateľ v klube alebo učiteľ geografie. S Tahamatamom ma zoznámil práve kolega z petržalského Felixu, Andrej a.k.a. Lišiak. Párkrát som bol vypomôcť chlapcom pri stavbe táboriska a mám s Tahamatamom aj dva týždne odstanované. V lete 2021 budem vedúcim turnusu Cesta časom. Od konca roku 2020 som predsedom OZ Hravé hlavy, ktoré má cieľ podporovať prácu s mládežou v mesta Nemšová a v okolí.