Skautský krúžok

MLADÍ SKAUTI – Skautský krúžok (chlapci, dievčatá)

Cieľom krúžku je ponúknuť deťom a mládeži podmienky na aktívne a zmysluplné trávenie svojho voľného času a presunúť ich mimoškolskú činnosť viac do prírody a na čerstvý vzduch. Spojením pohybových, turistických a umeleckých aktivít s morálnymi princípmi skautingu sa snažíme vytvoriť u deti zdravý kolektív, kde má každý možnosť sa rozvíjať.

Stretávať sa budeme 1x za týždeň popoludní, v priestoroch klubovne v DK v Devíne, ale rovnako budeme svoje aktivity často praktizovať v prírode. 1x za mesiac budeme mať výpravy do prírody, tzv. družinovky, na ktorých budeme spoznávať blízke aj vzdialenejšie prírodné prostredie. Okrem turistických aktivít čaká na deti aj kopec tradičných aj netradičných športových a pohybových hier a súťaží. Krúžok je vhodný pre deti od 7-14 rokov.

Na deti čaká:

  • výpravy a výlety do prírody – družinovky
  • netradičné hry
  • prežitie v prírode, učenie sa princípom táborenia
  • dobrodružné hry v prírode a v lese
  • zakladanie ohňa, viazanie uzlov
  • učenie sa morálnym princípom skautingu – čestnosť, súdržnosť, pomoc iným
  • orientácia v prírode – poznanie turistických značiek, práca s kompasom
  • hry na podporu tímového ducha a spolupráce
  • letný stanový tábor

 

Viac info:
info@tahamatam.sk
+421 907 261 786