Voľnočasové krúžky pre deti a mládež 2014/2015

Milí rodičia,

sme radi, že aj tento školský rok môžeme Vám a Vašim deťom ponúknuť aktivity, ktoré obohatia ich mimoškolskú činnosť a podporia ich záujmy. Pre školský rok 2014/2015 otvárame tieto voľno-časové krúžky:

Krúžky sú určené pre deti I. a II. stupňa základných škôl (7 – 15 rokov).

Zápis na voľno-časové krúžky prebehol 10.9.2014 o 17:30 v klubovni v Dome kultúry v Devíne (v podkroví DK). Na zápis si môžete doniesť vypísanú prihlášku, príp. Vám ju dáme na mieste v deň zápisu. Prihlášku na stiahnutie nájdete v spodnej časti podstránky konkrétneho krúžku.

Tešíme sa na Vás:)

Tím TAHAMATAM