Hobbit – Príbehy Stredozeme

III. turnus –  Hobbit – Príbehy Stredozeme – Dobrodružný tábor

 

V známej krajine Stredozem sa nachádza veľa zaujímavých zákutí, ktoré už dávno boli opustené a pritom sú v mnohých legendárnych príbehoch, ktoré si z generácie na generáciu podávajú ľudia, Elfovia, Trpaslíci a dokonca aj Škreti. Napríklad taká pevnosť Utumno, alebo zelený ostrov Alamren, či Balarský záliv v ústi rieky Sirion, sú bájne miesta, kde sa spolu s našou družinou toto leto vydáme za poznaním histórie Stredozeme a preverením svojej odvahy a vytrvalosti, pri prekonávaní prekážok, ktoré nám prídu do cesty.

Hľadáme odvážnych chlapcov a dievčatá, ktoré sa pridajú do našej družiny a vyrazia s nami na dobrodružnú výpravu, aby sme znovuobjavili zabudnuté miesta Stredozeme!

.

 

Hlavný program:

 • Tradičné hry Stredozeme
 • Úlohy od obyvateľov Stredozeme
 • Skúška odvahy družiny
 • Výpravy do pevnosti Utumno
 • Stráženie signalizačnej vatry
 • Poznávanie významných byliniek
 • Výroba ochranných amuletov

 

ČÍSLO TÁBORA 03 (VS)
NÁZOV Hobbit – Príbehy Stredozeme (Dobrodružný tábor)
MIESTO Zlatníky – Rybník Kulháň (Bánovce nad Bebravou)
POČET DNÍ 8 dní
UBYTOVANIE je zabezpečené v podsadových dvojmiestnych stanoch, jednom veľkom vyhrievanom stane a veľkom spoločenskom stane
STRAVA 5x denne (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera) a pitný režim
DOPRAVA vlastná, príp. zdieľaná doprava
VEK DETÍ 9 – 13 rokov, chlapci/dievčatá
POČET DETÍ 35 – 45 deti
POČET VEDÚCICH  5-6
HLAVNÝ VEDÚCI Andrej Svetko
TERMÍN 21.7. – 28.7. 2023
CENA 159,- € 
V CENE JE ZAHRNUTÉ: Strava 5x denne, ubytovanie, pitný režim, kvalifikovaný pedagogický a zdravotný dozor, materiálno-technické vybavenie, odmeny do súťaží, výlety

Prihláška

 

Zľava za NOVÉHO kamaráta
– pri prihlásení jedného a viac nových kamarátov: zľava 8 € pre každého

Zľava na súrodenca
– pri prihlásení dvoch a viac súrodencov: zľava 8 € pre každého

Zľava za „vernosť“
– pre tých, ktorí boli s nami na tábore 2x a viac: zľava 10 €

Ďalšie zľavy na tábor

 

 

Dôležité informácie pre rodičov

 • dieťa je nutné prihlásiť najneskôr 7 týždňov pred začiatkom turnusu stanového tábora a to prostredníctvom našej web stránky. Po prihlásení Vám bude najneskôr do 3 dní zaslaný spätný mail s potvrdením o registrácií dieťaťa do stanového tábora spolu s informáciami o platbe, a to na mailovú adresu, ktorá bude uvedená vo Vašom registračnom formulári. Prosíme o jej správne uvedenie.
 • platbu za tábor je nutné zrealizovať najneskôr 6 týždňov pred začiatkom tábora. Miesto držíme záväzne až po zrealizovaní platby. Ak nebude platba zrealizovaná najneskôr 6 týždňov pred začiatkom tábora, miesto v tábore automaticky prepadá.
 • pri platbách poštovou poukážkou, príp. bankovým prevodom, vždy uvádzajte variabilný symbol /VS/, ktorým je číslo turnusu uvedené pri každom turnuse / napr. 01,02,03…08/
 • ak sa do momentu doručenia prihlášky tábor obsadí, čo najskôr Vás o tom upovedomíme a prípadnú platbu Vám vrátime
 • ubytovanie detí bude zabezpečené v dvojmiestnych podsadových stanoch, ktoré sú odolné voči dažďu či vetru a pre menšie deti v jednom veľkom vyhrievanom stane. V prípade veľmi zlého počasia bude pre deti zabezpečené náhradné ubytovanie v DK v blízkej dedine
 • ak je to možné, deti ubytovávame a zaraďujeme do skupín podľa ich želania
 • stravu si na stanových táboroch zabezpečujeme sami, vďaka čomu máme dobrú kontrolu nad kvalitou stravy. Pri vlastnom varení si kupujeme výhradne čerstvé potraviny a prísne dodržiavame normy MZ SR. Strava je zabezpečená 5x denne.
 • do tábora nedávajte deťom žiadne drahé cennosti. TAHAMATAM ani vedúci tábora nezodpovedajú za ich stratu, poškodenie či odcudzenie. TAHAMATAM tiež nezodpovedá za osobné veci (oblečenie, obuv, …)
 • uvážte, či dať deťom do táborov mobilné telefóny veľmi to ruší a deti ich strácajú!
 • návštevy v detskom tábore sú povolené iba v tom prípade, že rodič sa ohlási dopredu a dohodne sa s hlavným vedúcim tábora
 • telefonický kontakt – na lúke nie je dobrý signál a tak treba nechávať odkazy na záznamníku na tel. číslach vedúcich. Hneď ako to bude možné, sa ozveme. Tel. čísla na vedúceho tábora budú na informačných papieroch, ktoré budú rodičom zasielané mailom
 • od rodiča sa vyžaduje potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa podpísane rodičom / zákonným zástupcom, ktoré stačí doniesť prvý deň nástupu na tábor
 • na stanový tábor nie je možné prihlásiť deti, ktoré trpia rôznymi typmi alergií dýchacích ciest – senná nádcha, alergia na peľ, trávy, byliny, stromy, ai.
 • ak užíva dieťa nejaké lieky alebo trpí nejakou chorobou je nutné na to vopred upozorniť vedúceho tábora. Rodič zodpovedá za to, aby ich dieťa nezabudlo priniesť na tábor a musí poskytnúť vedúcemu informáciu o ich užívaní
 • ochorenie detí v tábore – pokiaľ dieťa ochorie infekčnou chorobou, alebo jeho ochorenie vyžaduje ležať na lôžku viac ako tri dni, musí pobyt v tábore ukončiť. Po oznámení vedúceho tábora je zákonný zástupca povinný na svoje náklady choré dieťa z tábora prevziať
 • pri prerušení pobytu vznikne nárok iba na vyúčtovanie nevyčerpanej stravy a to iba v prípade, ak dôvodom odchodu je ochorenie dieťaťa
 • v cene tábora je zahrnuté: ubytovanie, cestovné, doprava materiálu a stavba tábora, strava 5x denne, pitný režim, kvalifikovaný pedagogický a zdravotnícky dozor, materiál na program, lekárnička, odmeny a ceny do súťaží. Čo deťom zabaliť na tábor? Bližšie info tu

V prípade ďalších otázok nás prosím kontaktujte na:

info@tahamatam.sk
Marek Svätený
+421 903 414 124