Hobbit – Príbehy Stredozeme

III. turnus –  Hobbit – Príbehy Stredozeme – Dobrodružný tábor

 

Skôr než Bilbo vyrazil na neočakávané dobrodružstvo s Gandalfom, v starej pevnosti Dol Guldur sa začala rozmáhať dávna moc. 
Ponorte sa s nami známeho príbehu o Pánovi Prsteňov. Staňte sa jeho pomocníkom pri budovaní Mordoru. Zoberte trpaslíkom a elfom čarovné prstene. Uzavrite dohodu s úskočnými Umbartskými korzármi a zhromaždite mocnú armádu z Haradu.
Podarí sa Vám získať Jeden prsteň a ovládnuť Stredozem?

Zažite s nami veľké dobrodružstvo v najväčšom fantasy príbehu všetkých čias. Sauron na Vás čaká.

Hlavný program:

 • Tradičné hry Stredozeme
 • Úlohy od obyvateľov Stredozeme
 • Skúška odvahy družiny
 • Výpravy do pevnosti Utumno
 • Stráženie signalizačnej vatry
 • Poznávanie významných byliniek
 • Výroba ochranných amuletov

 

ČÍSLO TÁBORA 03 (VS)
NÁZOV Hobbit – Príbehy Stredozeme (Dobrodružný tábor)
MIESTO Zlatníky – Rybník Kulháň (Bánovce nad Bebravou)
POČET DNÍ 8 dní
UBYTOVANIE je zabezpečené v podsadových dvojmiestnych stanoch, jednom veľkom vyhrievanom stane a veľkom spoločenskom stane
STRAVA 5x denne (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera) a pitný režim
DOPRAVA vlastná, príp. zdieľaná doprava
VEK DETÍ 9 – 13 rokov, chlapci/dievčatá
POČET DETÍ 35 – 45 deti
POČET VEDÚCICH  5-6
HLAVNÝ VEDÚCI Marek Svatený
TERMÍN 19.7. – 26.7. 2024
CENA 160,- € 
V CENE JE ZAHRNUTÉ: Strava 5x denne, ubytovanie, pitný režim, kvalifikovaný pedagogický a zdravotný dozor, materiálno-technické vybavenie, odmeny do súťaží, výlety

Prihláška

 

Zľava na súrodenca
– pri prihlásení dvoch a viac súrodencov: zľava 8 € pre každého

Zľava za „vernosť“
– pre tých, ktorí boli s nami na tábore 2x a viac: zľava 10 €

Ďalšie zľavy na tábor

 

 

Dôležité informácie pre rodičov

 • dieťa je nutné prihlásiť najneskôr 7 týždňov pred začiatkom turnusu stanového tábora a to prostredníctvom našej web stránky. Po prihlásení Vám bude najneskôr do 3 dní zaslaný spätný mail s potvrdením o registrácií dieťaťa do stanového tábora spolu s informáciami o platbe, a to na mailovú adresu, ktorá bude uvedená vo Vašom registračnom formulári. Prosíme o jej správne uvedenie.
 • platbu za tábor je nutné zrealizovať najneskôr 6 týždňov pred začiatkom tábora. Miesto držíme záväzne až po zrealizovaní platby. Ak nebude platba zrealizovaná najneskôr 6 týždňov pred začiatkom tábora, miesto v tábore automaticky prepadá.
 • pri platbách poštovou poukážkou, príp. bankovým prevodom, vždy uvádzajte variabilný symbol /VS/, ktorým je číslo turnusu uvedené pri každom turnuse / napr. 01,02,03…08/
 • ak sa do momentu doručenia prihlášky tábor obsadí, čo najskôr Vás o tom upovedomíme a prípadnú platbu Vám vrátime
 • ubytovanie detí bude zabezpečené v dvojmiestnych podsadových stanoch, ktoré sú odolné voči dažďu či vetru a pre menšie deti v jednom veľkom vyhrievanom stane. V prípade veľmi zlého počasia bude pre deti zabezpečené náhradné ubytovanie v DK v blízkej dedine
 • ak je to možné, deti ubytovávame a zaraďujeme do skupín podľa ich želania
 • stravu si na stanových táboroch zabezpečujeme sami, vďaka čomu máme dobrú kontrolu nad kvalitou stravy. Pri vlastnom varení si kupujeme výhradne čerstvé potraviny a prísne dodržiavame normy MZ SR. Strava je zabezpečená 5x denne.
 • do tábora nedávajte deťom žiadne drahé cennosti. TAHAMATAM ani vedúci tábora nezodpovedajú za ich stratu, poškodenie či odcudzenie. TAHAMATAM tiež nezodpovedá za osobné veci (oblečenie, obuv, …)
 • uvážte, či dať deťom do táborov mobilné telefóny veľmi to ruší a deti ich strácajú!
 • návštevy v detskom tábore sú povolené iba v tom prípade, že rodič sa ohlási dopredu a dohodne sa s hlavným vedúcim tábora
 • telefonický kontakt – na lúke nie je dobrý signál a tak treba nechávať odkazy na záznamníku na tel. číslach vedúcich. Hneď ako to bude možné, sa ozveme. Tel. čísla na vedúceho tábora budú na informačných papieroch, ktoré budú rodičom zasielané mailom
 • od rodiča sa vyžaduje potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa podpísane rodičom / zákonným zástupcom, ktoré stačí doniesť prvý deň nástupu na tábor
 • na stanový tábor nie je možné prihlásiť deti, ktoré trpia rôznymi typmi alergií dýchacích ciest – senná nádcha, alergia na peľ, trávy, byliny, stromy, ai.
 • ak užíva dieťa nejaké lieky alebo trpí nejakou chorobou je nutné na to vopred upozorniť vedúceho tábora. Rodič zodpovedá za to, aby ich dieťa nezabudlo priniesť na tábor a musí poskytnúť vedúcemu informáciu o ich užívaní
 • ochorenie detí v tábore – pokiaľ dieťa ochorie infekčnou chorobou, alebo jeho ochorenie vyžaduje ležať na lôžku viac ako tri dni, musí pobyt v tábore ukončiť. Po oznámení vedúceho tábora je zákonný zástupca povinný na svoje náklady choré dieťa z tábora prevziať
 • pri prerušení pobytu vznikne nárok iba na vyúčtovanie nevyčerpanej stravy a to iba v prípade, ak dôvodom odchodu je ochorenie dieťaťa
 • v cene tábora je zahrnuté: ubytovanie, cestovné, doprava materiálu a stavba tábora, strava 5x denne, pitný režim, kvalifikovaný pedagogický a zdravotnícky dozor, materiál na program, lekárnička, odmeny a ceny do súťaží. Čo deťom zabaliť na tábor? Bližšie info tu

V prípade ďalších otázok nás prosím kontaktujte na:

info@tahamatam.sk
Marek Svätený
+421 903 414 124