Robinzonáda

I. turnus – Robinzonáda – Tábor pre tínedžerov – PLNE OBSADENÝ

 

Ďaleko od miesta kde žiješ, v horách v pravej divočine, kde sa zastavil čas, začne sa naše dobrodružstvo.
Ak chceš poznať krajinu, hľadáš nových kamarátov, pridaj sa k nám. Čaká na teba cesta za hranice tvojej komfortnej zóny, ktorá môže ovplyvniť fungovanie celej skupiny. Veľa z toho čo objavíš a sa naučíš ti zostane na celý život.
Čakajú ťa celotáborové hry, družinové hry – tajné úlohy, nočné výpravy, pokladovky a večerné táboraky.

Každý, kto raz zažil tábor, sa stále vracia…

 

Hlavný program:trekking_the_sunset_by_metaworks

 • Akčné bojové hry s mečom
 • Etapové hry
 • Tajné úlohy
 • Nočné hry, táboraky
 • Pokladovky

 

 

ČÍSLO TÁBORA: 01 (VS)
NÁZOV: Robinzonáda (Tábor pre tínedžerov)
MIESTO: Zlatníky – Rybník Kulháň (Bánovce nad Bebravou)
POČET DNÍ: 8 dní
UBYTOVANIE: je zabezpečené v podsadových dvojmiestnych stanoch, jednom veľkom vykurovanom stane a jednom veľkom spoločenskom stane
STRAVA: 5x denne (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera) a pitný režim
DOPRAVA: vlastná, príp. zdieľaná doprava
VEK DETÍ: 10 – 16 rokov, chlapci/dievčatá
POČET DETÍ: 35 – 45  deti
HLAVNÝ VEDÚCI: Gabika Bončová
TERMÍN: 07.7. – 14.7. 2023
CENA  165,- €
V CENE JE ZAHRNUTÉ: Strava 5x denne, ubytovanie, pitný režim, kvalifikovaný pedagogický a zdravotný dozor, materiálno-technické vybavenie, odmeny do súťaží, výlety

 

Prihláška

 

Zľava za NOVÉHO kamaráta
– pri prihlásení jedného a viac nových kamarátov: zľava 8 € pre každého

Zľava na súrodenca
– pri prihlásení dvoch a viac súrodencov: zľava 8 € pre každého

Zľava za „vernosť“
– pre tých, ktorí boli s nami na tábore 2x a viac: zľava 10 €

Ďalšie zľavy na tábor

 

Dôležité informácie pre rodičov

 • dieťa je nutné prihlásiť najneskôr 7 týždňov pred začiatkom turnusu stanového tábora a to prostredníctvom našej web stránky. Po prihlásení Vám bude najneskôr do 3 dní zaslaný spätný mail s potvrdením o registrácií dieťaťa do stanového tábora spolu s informáciami o platbe, a to na mailovú adresu, ktorá bude uvedená vo Vašom registračnom formulári. Prosíme o jej správne uvedenie.
 • platbu za tábor je nutné zrealizovať najneskôr 6 týždňov pred začiatkom tábora. Miesto držíme záväzne až po zrealizovaní platby. Ak nebude platba zrealizovaná najneskôr 6 týždňov pred začiatkom tábora, miesto v tábore automaticky prepadá.
 • pri platbách poštovou poukážkou, príp. bankovým prevodom, vždy uvádzajte variabilný symbol /VS/, ktorým je číslo turnusu uvedené pri každom turnuse / napr. 01,02,03…08/
 • ak sa do momentu doručenia prihlášky tábor obsadí, čo najskôr Vás o tom upovedomíme a prípadnú platbu Vám vrátime
 • ubytovanie detí bude zabezpečené v dvojmiestnych podsadových stanoch, ktoré sú odolné voči dažďu či vetru a pre menšie deti v jednom veľkom vyhrievanom stane. V prípade veľmi zlého počasia bude pre deti zabezpečené náhradné ubytovanie v DK v blízkej dedine
 • ak je to možné, deti ubytovávame a zaraďujeme do skupín podľa ich želania
 • stravu si na stanových táboroch zabezpečujeme sami, vďaka čomu máme dobrú kontrolu nad kvalitou stravy. Pri vlastnom varení si kupujeme výhradne čerstvé potraviny a prísne dodržiavame normy MZ SR. Strava je zabezpečená 5x denne.
 • do tábora nedávajte deťom žiadne drahé cennosti. TAHAMATAM ani vedúci tábora nezodpovedajú za ich stratu, poškodenie či odcudzenie. TAHAMATAM tiež nezodpovedá za osobné veci (oblečenie, obuv, …)
 • uvážte, či dať deťom do táborov mobilné telefóny veľmi to ruší a deti ich strácajú!
 • návštevy v detskom tábore sú povolené iba v tom prípade, že rodič sa ohlási dopredu a dohodne sa s hlavným vedúcim tábora
 • telefonický kontakt – na lúke nie je dobrý signál a tak treba nechávať odkazy na záznamníku na tel. číslach vedúcich. Hneď ako to bude možné, sa ozveme. Tel. čísla na vedúceho tábora budú na informačných papieroch, ktoré budú rodičom zasielané mailom
 • od rodiča sa vyžaduje potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa podpísane rodičom / zákonným zástupcom, ktoré stačí doniesť prvý deň nástupu na tábor
 • na stanový tábor nie je možné prihlásiť deti, ktoré trpia rôznymi typmi alergií dýchacích ciest – senná nádcha, alergia na peľ, trávy, byliny, stromy, ai.
 • ak užíva dieťa nejaké lieky alebo trpí nejakou chorobou je nutné na to vopred upozorniť vedúceho tábora. Rodič zodpovedá za to, aby ich dieťa nezabudlo priniesť na tábor a musí poskytnúť vedúcemu informáciu o ich užívaní
 • ochorenie detí v tábore – pokiaľ dieťa ochorie infekčnou chorobou, alebo jeho ochorenie vyžaduje ležať na lôžku viac ako tri dni, musí pobyt v tábore ukončiť. Po oznámení vedúceho tábora je zákonný zástupca povinný na svoje náklady choré dieťa z tábora prevziať
 • pri prerušení pobytu vznikne nárok iba na vyúčtovanie nevyčerpanej stravy a to iba v prípade, ak dôvodom odchodu je ochorenie dieťaťa
 • v cene tábora je zahrnuté: ubytovanie, cestovné, doprava materiálu a stavba tábora, strava 5x denne, pitný režim, kvalifikovaný pedagogický a zdravotnícky dozor, materiál na program, lekárnička, odmeny a ceny do súťaží.

Čo deťom zabaliť na tábor? Bližšie info tu

V prípade ďalších otázok nás prosím kontaktujte na:
info@tahamatam.sk
Marek Svätený
+421 903 414 124