Zdieľaná doprava

Milí rodičia, 

vzhľadom k aktuálnej ekonomickej situácií na Slovensku a stále rastúcim cenám pohonných hmôt, sme Vám chceli tohto roku ponúknuť možnosť zdieľanej dopravy na/z táboraJeden rodič deti odvezie na tábor, druhý ich z tábora privezie späť.

So súhlasom každého rodiča, ktorý by mal o zdieľanú dopravu záujem, by sme Vám navzájom poskytli Vaše osobné údaje (meno + mailový, príp. tel. kontakt) a Vy by ste sa mohli vzájomne kontaktovať a dohodnúť sa na zdieľanej doprave Vašich deti na či z tábora, pokiaľ by ste šli z jedného mesta viacerí.

Kto by mal o túto možnosť záujem, nech nám pri zaslaní on-line prihlášky uvedie Váš súhlas do poznámky, príp. nech nás kontaktuje dodatočne.