Stanové tábory

Krajina troch talizmanov

III. turnus – Krajina troch talizmanov – Keltský tábor

 

V našom prastarom kraji, z ktorého kelti pochádzajú, a o ktorom vedia iba tí najzasvätenejší druidi, sa začínajú diať pračudesné veci. Konáre stromov vysýchajú a na svahoch, kde rástla voľakedy zelená tráva, je teraz iba suť kamenia. Všetci bohovia tohto kraja sa zhodli, že to, čo sa snaží ovplyvniť tento kraj, pochádza z iného sveta. Aby dokázali čeliť tajným silám potrebujú získať späť svoje 3 talizmany, ktoré na počiatku do tohto kraja priniesli. Tie však môžu nájsť iba odvážne ľudské bytosti.

Staň sa členom keltského kmeňa, ktorý zachráni svoje prastaré kráľovstvo a stane sa súčasťou legiend a mýtov.

Hlavný program:

V našom svete:

 • ožijú hrdinovia starých mýtov, knights-1920x1200
 • oslávime spoločne sviatok Beltaine,
 • budeme hľadať keltské mince,
 • súperiť na keltskej olympiáde,
 • vytvárať amulety,
 • a každým dňom sa pripravovať na vstup do tajného územia.
 • Pomocou kúziel a veštieb našich druidov sa  pokúsime získať  talizmany, ktoré odovzdáme bohom na záchranu kraja, z ktorého pochádzame.

 

ČÍSLO TÁBORA: 03 (VS)
NÁZOV: Krajina troch talizmanov  (Keltský tábor)
MIESTO: Rakša (Turčianske Teplice)
POČET DNÍ: 7 dní
UBYTOVANIE: je zabezpečené v podsadových dvojmiestnych stanoch a dvoch nových 10 miestnych stanoch s vykurovaním
STRAVA: 5x denne (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera) a pitný režim
DOPRAVA: Vlakom, autobusom
VEK DETÍ: 10 – 16 rokov, chlapci/dievčatá
POČET DETÍ: 30 – 35 deti
POČET VEDÚCICH: 6-7
TERMÍN: 24.7. -30.7. 2018
CENA S DOPRAVOU: 125,- € z Bratislavy, 114,- € z Vrútok
CENA BEZ DOPRAVY: 100,- €
V CENE JE ZAHRNUTÉ: Strava 5x denne, ubytovanie, pitný režim, kvalifikovaný pedagogický a zdravotný dozor, materiálno-technické vybavenie, odmeny do súťaží, výlety

 

 

 

Dôležité informácie pre rodičov

 • dieťa je nutné prihlásiť najneskôr 2 týždne pred začiatkom turnusu stanového tábora a to prostredníctvom našej web stránky. Po prihlásení Vám bude zaslaný spätný mail s potvrdením o registrácií dieťaťa do stanového tábora spolu s informáciami o platbe, a to na mailovú adresu, ktorá bude uvedená vo Vašom registračnom formulári
 • platbu za tábor je nutné zrealizovať najneskôr 2 týždne pred začiatkom tábora
 • pri platbách poštovou poukážkou, príp. bankovým prevodom, vždy uvádzajte variabilný symbol /VS/, ktorým je číslo turnusu uvedené pri každom turnuse / napr. 01,02,03…08/
 • ak sa do momentu doručenia prihlášky tábor obsadí, čo najskôr Vás o tom upovedomíme a prípadnú platbu Vám vrátime
 • ubytovanie detí bude zabezpečené v dvojmiestnych podsadových stanoch, ktoré sú odolné voči dažďu či vetru. V prípade veľmi zlého počasia bude pre deti zabezpečené náhradné ubytovanie v DK v blízkej dedine
 • ak je to možné, deti ubytovávame a zaraďujeme do skupín podľa ich želania
 • stravu si na stanových táboroch zabezpečujeme sami, vďaka čomu máme dobrú kontrolu nad kvalitou stravy. Pri vlastnom varení si kupujeme výhradne čerstvé potraviny a prísne dodržiavame normy MZ SR. Strava je zabezpečená 5x denne.
 • do tábora nedávajte deťom žiadne drahé cennosti. TAHAMATAM ani vedúci tábora nezodpovedajú za ich stratu, poškodenie či odcudzenie. TAHAMATAM tiež nezodpovedá za osobné veci (oblečenie, obuv, …)
 • uvážte, či dať deťom do táborov mobilné telefóny veľmi to ruší a deti ich strácajú!
 • návštevy v detskom tábore sú povolené iba v tom prípade, že rodič sa ohlási dopredu a dohodne sa s hlavným vedúcim tábora
 • telefonický kontakt – na lúke nie je dobrý signál a tak treba nechávať odkazy na záznamníku na tel. číslach vedúcich. Hneď ako to bude možné, sa ozveme. Tel. čísla na vedúceho tábora budú na informačných papieroch, ktoré budú rodičom zasielané
 • od rodiča sa vyžaduje potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa podpísane rodičom / zákonným zástupcom, ktoré stačí doniesť prvý deň nástupu na tábor
 • na stanový tábor nie je možné prihlásiť deti, ktoré trpia rôznymi typmi alergií dýchacích ciest – senná nádcha, alergia na peľ, trávy, byliny, stromy, ai.
 • ak užíva dieťa nejaké lieky alebo trpí nejakou chorobou je nutné na to vopred upozorniť vedúceho tábora. Rodič zodpovedá za to, aby ich dieťa nezabudlo priniesť na tábor a musí poskytnúť vedúcemu informáciu o ich užívaní
 • ochorenie detí v tábore – pokiaľ dieťa ochorie infekčnou chorobou, alebo jeho ochorenie vyžaduje ležať na lôžku viac ako tri dni, musí pobyt v tábore ukončiť. Po oznámení vedúceho tábora je zákonný zástupca povinný na svoje náklady choré dieťa z tábora prevziať
 • pri prerušení pobytu vznikne nárok iba na vyúčtovanie nevyčerpanej stravy a to iba v prípade, ak dôvodom odchodu je ochorenie dieťaťa
 • v cene tábora je zahrnuté: ubytovanie, cestovné, doprava materiálu a stavba tábora, strava 5x denne, pitný režim, kvalifikovaný pedagogický a zdravotnícky dozor, materiál na program, lekárnička, odmeny a ceny do súťaží

V prípade ďalších otázok nás prosím kontaktujte na:
info@tahamatam.sk
Františka Rohaľová
+421 902 102 005

tahamatam@hotmail.com
Andrej Svetko
+421 908 811 488