Stanové tábory

Tajomný ostrov

I. turnus –  Tajomný ostrov – Dobrodružný tábor

 

 Čaká Vás tábor plný dobrodružstiev a záhad. Vyberieme sa spolu s malým chlapcom Tomom Saweyrom  a jeho kamarátom Huckleberrym Finnom na tajomný ostrov, kde nás spolu s nimi čaká nové veľké dobrodružstvo. Stará mapa nám síce ukáže cestu, ale neprezradí pasce, ktoré na nás číhajú… Každý deň budeme spolu čeliť novým výzvam a dostávať sa bližšie k bájnemu pokladu. Na prvý pohľad sa zdá, že ostrov je v pohode, ale prežijú len tí nastatočnejší a najvytrvalejší… Tento ostrov nie je pre žiadne ustráchané bábovky ale pre skutočných dobrodruhov, ktorí sa len tak niečoho nezľaknú a idú za svojim cieľom. Tom Sowyer a Huckleberry Finn potrebujú len statočný a odvážnych!

Ak sa nebojíš a myslíš si, že to zvládneš, poď s nami…    

Hlavný program:

 • Strieľanie z luku a súboje s mečom trine 2009-07-02 15-53-04-62
 • Etapová hra a ďalšie netradičné hry
 • Nočná hra – hľadanie pokladu
 • Výprava na tajomný ostrov
 • Táboraky
 • Stráženie vlajky a udržiavanie ohňa
ČÍSLO TÁBORA 01 (VS)
NÁZOV Tajomný ostrov (Dobrodružný tábor)
MIESTO Rakša (Turčianske Teplice)
POČET DNÍ 8 dní
UBYTOVANIE je zabezpečené v podsadových dvojmiestnych stanoch a dvoch nových 10 miestnych stanoch s vykurovaním
STRAVA 5x denne (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera) a pitný režim
DOPRAVA Vlakom, autobusom
VEK DETÍ 8 – 15 rokov, chlapci/dievčatá
POČET DETÍ 30 – 35 deti
POČET VEDÚCICH  5-6
TERMÍN 10.7. -17.7. 2018
CENA S DOPRAVOU 131,- € z Bratislavy, 120,- € z Vrútok
CENA BEZ DOPRAVY

112,- €

V CENE JE ZAHRNUTÉ: Strava 5x denne, ubytovanie, pitný režim, kvalifikovaný pedagogický a zdravotný dozor, materiálno-technické vybavenie, odmeny do súťaží, výlety

Zľava za kamaráta
– pri prihlásení dvoch kamarátov: zľava 8 € pre každého

Zľava na súrodenca
– pri prihlásení dvoch a viac súrodencov: zľava 8 € pre každého

Zľava za „vernosť“
– pre tých, ktorí boli s nami na tábore 2x a viac: zľava 10 €

Ďalšie zľavy na tábor

 

Dôležité informácie pre rodičov

 • dieťa je nutné prihlásiť najneskôr 2 týždne pred začiatkom turnusu stanového tábora a to prostredníctvom našej web stránky. Po prihlásení Vám bude zaslaný spätný mail s potvrdením o registrácií dieťaťa do stanového tábora spolu s informáciami o platbe, a to na mailovú adresu, ktorá bude uvedená vo Vašom registračnom formulári
 • platbu za tábor je nutné zrealizovať najneskôr 2 týždne pred začiatkom tábora
 • pri platbách poštovou poukážkou, príp. bankovým prevodom, vždy uvádzajte variabilný symbol /VS/, ktorým je číslo turnusu uvedené pri každom turnuse / napr. 01,02,03…08/
 • ak sa do momentu doručenia prihlášky tábor obsadí, čo najskôr Vás o tom upovedomíme a prípadnú platbu Vám vrátime
 • ubytovanie detí bude zabezpečené v dvojmiestnych podsadových stanoch, ktoré sú odolné voči dažďu či vetru. V prípade veľmi zlého počasia bude pre deti zabezpečené náhradné ubytovanie v DK v blízkej dedine
 • ak je to možné, deti ubytovávame a zaraďujeme do skupín podľa ich želania
 • stravu si na stanových táboroch zabezpečujeme sami, vďaka čomu máme dobrú kontrolu nad kvalitou stravy. Pri vlastnom varení si kupujeme výhradne čerstvé potraviny a prísne dodržiavame normy MZ SR. Strava je zabezpečená 5x denne.
 • do tábora nedávajte deťom žiadne drahé cennosti. TAHAMATAM ani vedúci tábora nezodpovedajú za ich stratu, poškodenie či odcudzenie. TAHAMATAM tiež nezodpovedá za osobné veci (oblečenie, obuv, …)
 • uvážte, či dať deťom do táborov mobilné telefóny veľmi to ruší a deti ich strácajú!
 • návštevy v detskom tábore sú povolené iba v tom prípade, že rodič sa ohlási dopredu a dohodne sa s hlavným vedúcim tábora
 • telefonický kontakt – na lúke nie je dobrý signál a tak treba nechávať odkazy na záznamníku na tel. číslach vedúcich. Hneď ako to bude možné, sa ozveme. Tel. čísla na vedúceho tábora budú na informačných papieroch, ktoré budú rodičom zasielané
 • od rodiča sa vyžaduje potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa podpísane rodičom / zákonným zástupcom, ktoré stačí doniesť prvý deň nástupu na tábor
 • na stanový tábor nie je možné prihlásiť deti, ktoré trpia rôznymi typmi alergií dýchacích ciest – senná nádcha, alergia na peľ, trávy, byliny, stromy, ai.
 • ak užíva dieťa nejaké lieky alebo trpí nejakou chorobou je nutné na to vopred upozorniť vedúceho tábora. Rodič zodpovedá za to, aby ich dieťa nezabudlo priniesť na tábor a musí poskytnúť vedúcemu informáciu o ich užívaní
 • ochorenie detí v tábore – pokiaľ dieťa ochorie infekčnou chorobou, alebo jeho ochorenie vyžaduje ležať na lôžku viac ako tri dni, musí pobyt v tábore ukončiť. Po oznámení vedúceho tábora je zákonný zástupca povinný na svoje náklady choré dieťa z tábora prevziať
 • pri prerušení pobytu vznikne nárok iba na vyúčtovanie nevyčerpanej stravy a to iba v prípade, ak dôvodom odchodu je ochorenie dieťaťa
 • v cene tábora je zahrnuté: ubytovanie, cestovné, doprava materiálu a stavba tábora, strava 5x denne, pitný režim, kvalifikovaný pedagogický a zdravotnícky dozor, materiál na program, lekárnička, odmeny a ceny do súťaží

V prípade ďalších otázok nás prosím kontaktujte na:

info@tahamatam.sk, frantiska.rohalova@tahamatam.sk
Františka Rohaľová
+421 902 102 005