Stanové tábory

Robinzonov tábor

II. turnus – Robinzonov tábor – Dobrodružný tábor

 

Odplávaj s nami na ostrov priateľstva. Nauč sa ako žiť v divočine. Spoločne budeme hľadať strom kúziel, ktorý vraj ukrýva veľké tajomstvo. Domorodci však idú po našich stopách a skúšajú našu pozornosť. Pokiaľ ale držíme spolu, tak nás neprekabátia. Príbeh, ktorý zažijeme, hľadá svojich odvážlivcov. Potrebujeme tých, čo sú odhodlaní vzoprieť sa kúzlam domorodcov.

Čaká ťa pravá letná Robinzonáda, táborová olympiáda, Robinzonská príroda, noc duchov, prieskumná výprava, výlet na kúpalisko, spievanie pri ohni, veľa hier a nových priateľov.

 

Hlavný program:

 • Hry, aké ste ešte nehrali
 • Dobrodružná výprava na tajomný ostrov
 • Nočná hra „po stopách strašidiel“
 • Nezabudnuteľné zážitky…nové dobrodružstvá

 

 

 

 

ČÍSLO TÁBORA: 02 (VS)
NÁZOV: Robinzonov tábor (Dobrodružný tábor)
MIESTO: Rakša (Turčianske Teplice)
POČET DNÍ: 8 dní
UBYTOVANIE: je zabezpečené v podsadových dvojmiestnych stanoch a dvoch nových 10 miestnych stanoch s vykurovaním
STRAVA: 5x denne (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera) a pitný režim
DOPRAVA: Vlakom, autobusom
VEK DETÍ: 10 – 17 rokov, chlapci/dievčatá
POČET DETÍ: 30 – 35  deti
POČET VEDÚCICH: 6-7
TERMÍN: 17.7. -24.7. 2018
CENA S DOPRAVOU: 131,- € z Bratislavy, 120,- € z Vrútok
CENA BEZ DOPRAVY: 112,- €
V CENE JE ZAHRNUTÉ: Strava 5x denne, ubytovanie, pitný režim, kvalifikovaný pedagogický a zdravotný dozor, materiálno-technické vybavenie, odmeny do súťaží, výlety

 

Zľava za kamaráta
– pri prihlásení dvoch kamarátov: zľava 8 € pre každého

Zľava na súrodenca
– pri prihlásení dvoch a viac súrodencov: zľava 8 € pre každého

Zľava za „vernosť“
– pre tých, ktorí boli s nami na tábore 2x a viac: zľava 10 €

Ďalšie zľavy na tábor

 

Dôležité informácie pre rodičov

 • dieťa je nutné prihlásiť najneskôr 2 týždne pred začiatkom turnusu stanového tábora a to prostredníctvom našej web stránky. Po prihlásení Vám bude zaslaný spätný mail s potvrdením o registrácií dieťaťa do stanového tábora spolu s informáciami o platbe, a to na mailovú adresu, ktorá bude uvedená vo Vašom registračnom formulári
 • platbu za tábor je nutné zrealizovať najneskôr 2 týždne pred začiatkom tábora
 • pri platbách poštovou poukážkou, príp. bankovým prevodom, vždy uvádzajte variabilný symbol /VS/, ktorým je číslo turnusu uvedené pri každom turnuse / napr. 01,02,03…08/
 • ak sa do momentu doručenia prihlášky tábor obsadí, čo najskôr Vás o tom upovedomíme a prípadnú platbu Vám vrátime
 • ubytovanie detí bude zabezpečené v dvojmiestnych podsadových stanoch, ktoré sú odolné voči dažďu či vetru. V prípade veľmi zlého počasia bude pre deti zabezpečené náhradné ubytovanie v DK v blízkej dedine
 • ak je to možné, deti ubytovávame a zaraďujeme do skupín podľa ich želania
 • stravu si na stanových táboroch zabezpečujeme sami, vďaka čomu máme dobrú kontrolu nad kvalitou stravy. Pri vlastnom varení si kupujeme výhradne čerstvé potraviny a prísne dodržiavame normy MZ SR. Strava je zabezpečená 5x denne.
 • do tábora nedávajte deťom žiadne drahé cennosti. TAHAMATAM ani vedúci tábora nezodpovedajú za ich stratu, poškodenie či odcudzenie. TAHAMATAM tiež nezodpovedá za osobné veci (oblečenie, obuv, …)
 • uvážte, či dať deťom do táborov mobilné telefóny veľmi to ruší a deti ich strácajú!
 • návštevy v detskom tábore sú povolené iba v tom prípade, že rodič sa ohlási dopredu a dohodne sa s hlavným vedúcim tábora
 • telefonický kontakt – na lúke nie je dobrý signál a tak treba nechávať odkazy na záznamníku na tel. číslach vedúcich. Hneď ako to bude možné, sa ozveme. Tel. čísla na vedúceho tábora budú na informačných papieroch, ktoré budú rodičom zasielané
 • od rodiča sa vyžaduje potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa podpísane rodičom / zákonným zástupcom, ktoré stačí doniesť prvý deň nástupu na tábor
 • na stanový tábor nie je možné prihlásiť deti, ktoré trpia rôznymi typmi alergií dýchacích ciest – senná nádcha, alergia na peľ, trávy, byliny, stromy, ai.
 • ak užíva dieťa nejaké lieky alebo trpí nejakou chorobou je nutné na to vopred upozorniť vedúceho tábora. Rodič zodpovedá za to, aby ich dieťa nezabudlo priniesť na tábor a musí poskytnúť vedúcemu informáciu o ich užívaní
 • ochorenie detí v tábore – pokiaľ dieťa ochorie infekčnou chorobou, alebo jeho ochorenie vyžaduje ležať na lôžku viac ako tri dni, musí pobyt v tábore ukončiť. Po oznámení vedúceho tábora je zákonný zástupca povinný na svoje náklady choré dieťa z tábora prevziať
 • pri prerušení pobytu vznikne nárok iba na vyúčtovanie nevyčerpanej stravy a to iba v prípade, ak dôvodom odchodu je ochorenie dieťaťa
 • v cene tábora je zahrnuté: ubytovanie, cestovné, doprava materiálu a stavba tábora, strava 5x denne, pitný režim, kvalifikovaný pedagogický a zdravotnícky dozor, materiál na program, lekárnička, odmeny a ceny do súťaží

V prípade ďalších otázok nás prosím kontaktujte na:
info@tahamatam.sk, frantiska.rohalova@tahamatam.sk
Františka Rohaľová
+421 902 102 005