Kto sme

Pripravujeme

Pripravujeme

  • Projekt: „Čisté rieky – VODA NÁM, MY VODE“ – zameraný na ochranu životného prostredia, na čistenie riek, breho riek a potokov na Slovensku.
  • Projekt: „Survivol – 10boj firiem“ – zameraný na podporu projektu „Čisté rieky“, v ktorom si firmy zašportujú a zasúťažia v 10tich športovo-zábavných disciplínach a svojou účasťou tak podporia realizáciu projektu „Čisté rieky“.
  • Projekt: „Mládežnícke centrum Devín“ – zameraný na zlepšenie podmienok na voľno-časové, športové a kultúrne aktivity detí a mládeže v Devíne. V Devíne sme otvorili v minulom roku skautský oddiel a zariadili sme si klubovňu a našim ďalším cieľom je otvoriť a zariadiť aj herňu pre deti a mládež.