Kto sme

Ľudia

Ľudia v TAHAMATAM

Marek „Sväťo“ Svätený

Marek SvätenýPráca s deťmi ma vždy veľmi bavila, lebo ma stále posúvala dopredu. Keď som mal 12 rokov stal som sa skautom 13.oddielu a o päť rokov neskôr som mal vlastný oddiel. Ako vodca 30.oddielu Kajmanov som viedol tento oddiel s veľkým odhodlaním desať  rokov a snažil som sa dať do toho úplne všetko. Tam som nabral nové skúsenosti a prax s deťmi. Prežil som tam najkrajšie roky svojho života.

Láska k prírode a práca s deťmi ma však spútala a ukázala novú cestu. Cestu novým dobrodružstvom, cestu k novým výzvam. A preto som založil spolu s Lišiakom združenie TAHAMATAM. Začiatok bol veľmi ťažký ale zároveň krásny. V súčasnosti v združení organizujem stanové tábory a dohliadam na fungovanie a plynulý chod celej organizácie.

info@tahamatam.sk

 

Andrej „Lišiak“ Svetko

Andrej SvetkoVyštudoval som učiteľstvo na fakulte telesnej výchovy a športu. Do začiatku štúdia na vysokej škole som navštevoval Slovenský skauting. Najviac ma očarilo táborenie vo voľnej prírode a tak som sa so Sväťom rozhodol založiť združenie, ktorého základným pilierom budú letné tábory.  Odvtedy prešlo už 10 rokov a ja ešte stále s účastníkmi každým rokom prežívam rovnakú vlnu dobrodružstva, súťaživosti, nadšenia z prírody ako kedysi.

Každým rokom spolu s ostatnými nadšencami staviam tábor. V organizácií organizujem letné stanové táborysom hlavným vedúcim skautského oddielu v Devíne, a tiež sa angažujem ako herec divadla Rarášok aj ako herec  a technická  podpora divadla Zrakáč (divadla slabozrakých a  nevidiacich), s ktorým tento rok spolupracujeme. V súčasnosti pracujem ako pedagóg na súkromnej škole.
tahamatam@hotmail.com

 

Maroš „Medveď“ Michalík

V združení  TAHAMATAM  som sa prvýkrát ukázal na tábore v roku 2007 po návrhu kamaráta,  ktorý ho označil za „ten tábor, ktorý hľadáš“. Skutočne dlho som hľadal tábor, ktorý by spĺňal moje predstavy o dokonalom tábore – v prvom rade život mimo mesta, v prírode, najlepšie v stanoch, priateľský kolektív, a zaujímavé, nové aktivity.

Pomocou aktivít organizácie som získal nových priateľov, skúsenosti a začlenil som sa do kolektívu vedúcich. TAHAMATAM dokonale naplnila moje očakávania. V lete 2011 sme absolvovali školenie AniTa pre budúcich táborových vedúcich.

Pri aktivitách organizácie sa zaoberám technickými prácami. Využívam na to schopnosti nadobudnuté z výškových prác a z činnosti dobrovoľného horského záchranára. Zaujímam sa najmä o praktický život, o základné techniky prežitia nielen v lese a na horách, o environmentalistiku, krajinárstvo, ochranu prírody, lesníctvo, a podobne. Skúsenosti s prácou s deťmi som získal v lezeckom klube ako pomocný tréner a som rád, že si ich v združení môžem naďalej prehlbovať.

 

Gabika a Čičo

Do TAHAMATAM som sa dostala náhodne. Pred 3rokmi ma oslovil kamarát, že im chýba zdravotná sestra do tábora. Bez váhania som túto ponuku prijala,  nakoľko veľmi rada spoznávam nové miesta, výlety do prírody a hlavne som za každú srandu. Rada pracujem s deťmi a bola to pre mňa nová výzva na ďalšie dobrodružstvá. Na letných táboroch Tahamatam som hlavnou vedúcou na turnuse Robinsona.

V súkromí pracujem ako zdravotná sestra a doma mám dve dospelé deti. Všetky deti beriem ako moje vlastné a pre to sa mi aj ťažko s nimi lúči ale viem, že sa za rok stretneme zas.

Moje motto: Nehľaď do minulosti, neplánuj ďalekú budúcnosť, využi prítomný okamih, ktorý Ti je daný ako obrovská milosť.

 

 

Štefan „Pišta“ Mikla

K organizácii TAHAMATAM som sa dostal vďaka šťastnej náhode a od roku 2014 sa angažujem ako animátor na dobrodružných fantasy táboroch. Najviac si užívam divokú prírodu a bojové podmienky, ktoré sú príjemnou zmenou v modernom svete. Mám veľmi rád deti a s veľkým potešením ich učím novým zručnostiam a sprostredkúvam im nové zážitky.

V TAHAMATAM som hlavným vedúcim na tábore Hobitta. Počas tábora sa zameriavam na tvorbu etapovej hry s bohatým obsahom a množstvom zaujímavostí. Špecializujem sa na lukostreľbu a šerm, a v prípade nepriazne počasia mám v zásobe pár dobrých príbehov pre malých i veľkých. Študujem učiteľstvo anglického jazyka a etickej výchovy, čo pri deťoch neraz využívam. Rád hľadám nové zlepšenia v rôznych oblastiach pre deti, čím sa snažím zvýšiť úroveň táborov.