Mládežnícke centrum Devín

Tvorivo-kreatívny krúžok

TVORÍM, TVORÍŠ, TVORÍME – Tvorivo-kreatívny krúžok

Krúžok je vhodný pre deti s fantáziou a nekonečnými tvorivými schopnosťami, ktoré majú chuť tvoriť pekné veci vlastnými rukami:)

Cieľom krúžku je naučiť deti vnímať a tvoriť rôzne veci z najrôznejších materiálov a tým rozvíjať a podporovať ich tvorivosť a kreativitu, fyzickú zručnosť a jemnú motoriku. Krúžok ponúka deťom možnosť sebarealizácie a výsledkom každej ich činnosti budú rôzne diela vyrobené vlastnými rukami, na ktoré budú všetky deti iste veľmi pyšné.

Stretávať sa budeme 1x za týždeň popoludní v priestoroch klubovne v DK v Devíne, ale rovnako budeme inšpiráciu nachádzať aj v prírode. Krúžok je vhodný pre deti od 1roč. ZŠ.

Na deti čakajú:

aktivity, ktoré podporia ich všestrannú kreativitu a talent:

  • výtvarné techniky – maľovanie, kreslenie
  • kreatívne využitie prírodného materiálu
  • obrazy z kameňov, maľovanie na kameň
  • práca s drevom a dreveným materiálom
  • crazy “foto art”
  • nature art – tvorenie v prírode
  • tvorba obrazov z potravinových materiálov
  • vianočné tvorivé dielne – výroba vianočných darčekov